معماری داخلی

خانه/Tag:معماری داخلی

دوره های طراحی معماری با دفاتر برتر معماری ایران

دوره های طراحی معماری با دفاتر برتر معماری ایران با همکاری دفتر اول، گروه معماری کلیاس کویر درمدرسه معماری و هنرهای زیبا ساری مازندران برگزار می گردد. دفتر کلیاس کویر دارای رتبه دوم گروه مسکونی جایزه معمار سال ۹۳،منتخب جایزه معماری داخلی مجله معماری و ساختمان سال ۹۰ ،نامزد جایزه معمار، گروه مسکونی تک واحدیجایزه معمار سال ۹۰،رتبه اول جایزه طراحی نما محور بیان نوین معماری ایران سال ۸۸ می باشد.

” Privacy “ مفهومی فراگیر در فضاهای معماری :

1. سوالاتی در ارتباط با موضوع : "privacy" در فضاهای معماری به چه معناست؟ چرا توجه به آن اهمیت دارد؟ آیا در همه‌ی عملکردهای معماری توجه به این مقوله اهمیت دارد؟ در کدام عملکردها و فضاها توجه به این مقوله از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ از چه زمانی توجه به این مقوله در معماری فضاها آغاز شد؟ نظریه های مهم در این خصوص چیست؟ شدت توجه به این موضوع ناشی از چیست؟ آیا در معماری ایرانی توجه به این مقوله محوریت دارد؟ اهمیت "privacy" در معماری ایرانی تا چه حد است؟ 2. چیستی : privacy" " معادل فارسی نزدیک به "محرمیت در فضاها " دارد. و واژگانی نظیر خلوت، خلوت خانه، ایان خانه، اندرونی و بیرونی در معماری ایرانی زاییده این مفهوم اند. تعبیر مورد نظر ما از"privacy" یک گام از معادل واژگانی فراتر می گذارد. و در مقام کنترل ورود به فضا، کنترل نفوذ پذیری فضا، کنترل خلوت [...]

معماری داخلی – خلق فضای درون

موضوع معماري داخلي ، همواره با دو ابهام و مرزبندي مواجه بوده است . از يك سو چگونگي تفكيك معماري از معماري داخلي و از سوي ديگر مرز ميان دکوراسیون ( تزئينات داخلي ) و مبلمان از معماري داخلي ، بحثهاي بسياري را در سطح حرفه به خود اختصاص داده است . اين مرزبنديها بيشتر از آن جهت مورد توجه بوده است كه شايد بتواند پاسخي روشن و تعاريفي شفاف براي مسائل حقوقي و قراردادي ، مالكيت معنوي و حيطه اختيار معماران ارائه دهد .