آموزش معماری

خانه/Tag:آموزش معماری

پیش از طراحی یک مجتمع تجاری چه گام هایی اتفاق می افتد : اطلاعاتی در ارتباط با عملکرد ویترین در فضاهای تجاری

آیا می توان در معماری به فراخور موضوع مورد عرضه، ویترین را از صورت کلیشه ای و تکرار شونده ی آن به حالت بهینه ای با کیفیات مناسب تری تبدیل کرد؟ برای دست یابی به پاسخ این سوال، سوال هایی مرتبط ذهن را مشغول می دارد، که پاسخ به آنها راهگشای مسیر تحقیق است. بخش تحقیق و آموزش گروه معماری کلیاس کویر به دنبال این سوالات و پاسخی برای آن ها در حوزه معماری برآمده است.

گزارش کارگاه سوم آموزشی کلیاس ” فرآیند طراحی “

کارگاه آموزشی سوم کلیاس کویر از تاریخ ۲۶ آذرماه با موضوع روند طراحی آغاز شده‌است. هر جلسه آموزشی این کارگاه شامل سه درسگفتار است. درسگفتار اول ؛ اختصاص به مباحث نظری در رابطه با روند طراحی دارد. درس گفتار دوم ؛ چگونگی به کارگیری مباحث نظری در نمونه‌هایی از پروژه‌های معماری ارائه می‌شود و از این طریق ذهن دانشجویان از مرحله چگونگی یافتن ایده تا مراحل آخر طراحی سازمان می‌یابد. درسگفتار سوم ؛ اختصاص به پروژه طراحی این کارگاه دارد که موضوع آن ” خانه امروزی” است و دانشجویان از این طریق به تمرین مهارت‌های آموخته می‌پردازند. تا کنون که ۳ جلسه از این کارگاه ۸ جلسه‌ای سپری شده‌است. دانشجویان چگونگی یافتن و پرورش ایده تا حد انتزاع را آموخته و به تمرین آن در موضوعاتی از قبیل خانه‌های منعطف ، دیوار ها ، معلولیت ، خانه مشترک ، خانه به عنوان نما و دیالوگ دو بنا و سایر [...]

نخستین کارگاه معماری گروه معماری کلیاس کویر

نخستین کارگاه معماری ” کلیاس کویر ” با موضوع ” فضا ” طی ۵ روز در فاصله روزهای دهم تا نوزدهم دی ماه ۱۳۹۳ با حضور ۲۵ شرکت کننده برگزار شد . جلسات مقدماتی این کارگاه اختصاص به موضوعات حرفه مندی و شناخت معماری ایران و جهان با زمینه تجربه معاصر و نیز موضوع تفکر پارامتریک در طراحی معماری داشت .