ویلای فشم ( بازسازی )

خانه/خانه های شخصی/ویلای فشم ( بازسازی )

Project Description

موقعیت : فشم، تهران، ایران
کارفرما : افشین عزیزنژاد
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکار طراحی : امیر غفاری
سازه : رنه پیازک
مساحت زمین : ۵۰۰۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۱۸۰ مترمربع
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۱
خدمات : طراحی و نظارت
عکس : سیاوش باقری