ویلای درناسر

خانه/خانه های شخصی/ویلای درناسر

Project Description

موقعیت : رویان، مازندران، ایران
کارفرما : دکتر زهره ابهری
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکار طراحی : مصطفی رستمی فرد
مدیر ساخت : حجت باقری کیا
سازه : فرزاد فریمان پور
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۸۰۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۳۶۰ مترمربع ( دوبلکس )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت