ویلای البرز

خانه/خانه های شخصی/ویلای البرز

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت:  استان مازندران، ایران
کارفرما مهدی جلوداری – مهرداد خان محمدی
معمار ارشد:  مهدی گرامی
همکاران طراحی : شیوا حسینی ، یاسمن عطارزاده ، مریم محمدیان
تولید ایدهسیاوش جرایدی، نازنین مهرین
مساحت زمین:  ۹۰۰ مترمربع
مساحت زیربنا:  ۴۶۰ مترمربع
خدمات:  طراحی مراحل اول و دوم
سال طراحی:  ۱۳۹۵