ویلای شماره ۴۶ و ۴۷ سروستان

خانه/خانه های شخصی/ویلای شماره ۴۶ و ۴۷ سروستان

Project Description

موقعیت : رویان، مازندران، ایران
کارفرما : امیر صادق بیگی، علی حبیبیان
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکار طراحی : الهه حسن بارانی
تأسیسات مکانیکی : رازمیک ظریفیان
مساحت زمین : ۷۶۶ – ۷۲۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۴۵۷ – ۴۱۷ مترمربع ( دوبلکس )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۴ – ۱۳۹۲
خدمات : طراحی و نظارت