محوطه مجموعه مسکونی برنا

خانه/طراحی محوطه/محوطه مجموعه مسکونی برنا

Project Description

موقعیت : الهیه، تهران، ایران
کارفرما : شرکت توسعه گستر برنا
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکار طراحی : امیر غفاری
مساحت زیربنا : ۱۳۶۰ مترمربع
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰
خدمات : طراحی محوطه و نظارت