مجموعه چند منظوره چابهار

خانه/اداری, تجاری, مسکونی/مجموعه چند منظوره چابهار

Project Description

مشخصات پروژه :
موقعیت : چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران
کارفرما : بخش خصوصی
معمار ارشد : مهدی گرامی
مدیر بخش معماری : سعید فتحی
مدیر بخش تحقیق و ایده پردازی : سیاوش جرایدی
همکاران طراحی : سارا بخشی، فریال پیشگر، فروغ قاسمی، نازنین مهرین، مهدی میرجلیلی
مساحت زمین : ۲۰۰۰۰۰ متر مربع
مساحت زیربنا : ۳۱۶۳۰۰ متر مربع
خدمات : طراحی مرحله اول
سال طراحی : ۱۳۹۵

سایت مجتمع چند منظوره چابهار در شمال غربی شهر چابهار و در نزدیکی زون تجاری شهر قرار دارد. این سایت دارای دید مطلوبی به خلیج چابهار است و ترانشه¬ای به ارتفاع ۴۰ متر سایت را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می¬کند.
در برنامه¬ریزی ارائه شده از جانب کافرما برای قسمت شمالی کاربری¬های اداری، مسکونی و هتل آپارتمان؛ و برای قسمت جنوبی کاربری¬های تجاری و هتل در نظر گرفته شده بود که مبنای شروع کار گروه طراحی قرار گرفت. در نخستین قدم¬های فرآیند طراحی، دغدغه ایجاد یکپارچگی در کل سایت، سبب شکل گیری ایده خطوط هادی شد؛ خطوطی منعطف که شمال و جنوب سایت را بهم متصل کرده و اولین خطوط طراحی مجتمع چند منظوره چابهار را شکل دادند.
عوامل مد نظر در طراحی زون شمالی عبارت بودند از دید و منظر، شرایط اقلیمی (هدایت جریان باد و فضاهای دارای سایه)، و دسترسی و ارتباطات. بدین ترتیب با توجه به جهت وزش باد مطلوب، دسترسی های موجود در سایت و خطوط هادی، شبکه ای بر روی سایت قرار داده شد که مبنای توده گذاری قرار گرفت. در مرحله توده گذاری، برای فراهم نمودن دید مطلوب هتل به خلیج چابهار، این توده با ارتفاع بیشتر نسبت به سایر توده ها، در قسمت غربی سایت قرار گرفت.
در زون جنوبی عوامل مد نظر در طراحی عبارت بودند از دید و منظر، دسترسی و ارتباطات، و شیب زمین. به همین سبب برای فراهم نمودن دسترسی آسان به نقاط مختلف این زون، یک فضای باز مرکزی در نظر گرفته شد که به عنوان نقطه نفوذ پذیری اصلی سایت عمل کرده و توده ها در اطراف آن شکل گرفتند. سپس با توجه به خطوط هادی و بهره گیری از ایده راسته بازارهای ایرانی، ویدهای خطی طراحی شدند که واحدهای تجاری در اطراف آنها جای گرفت. توده هتل برای داشتن دید بهتر به خلیج چابهار بر روی توده تجاری قرار گرفت و فرم U کمک کرد تا حداکثر دید به خلیج و امکان بهره گیری از نور جنوب فراهم شود.
در نهایت قسمت ترانشه در قالب فضای سبز ارزشمندی برای سایت طراحی شد تا ارتباط و دسترسی میان زون شمالی و جنوبی را فراهم کند.