مجموعه ویلایی چهارباغ

خانه/خانه های شخصی/مجموعه ویلایی چهارباغ

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت : چهارباغ، البرز، ایران
کارفرما : بخش خصوصی
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکار طراحی : امیر غفاری
سازه : رنه پیازک
مساحت زمین : ۱۶۰۰۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۲۴۰۰ مترمربع ( ۳ ویلا )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲ – ۱۳۹۰
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت
عکس : سیاوش باقری