مجموعه مسکونی آبکوه

خانه/مسکونی/مجموعه مسکونی آبکوه

Project Description

موقعیت : فرمانیه ، تهران ، ایران
کارفرما : مهدی پرهام
معمار ارشد : مهدی گرامی
تیم طراحی : سیاوش شهداد ، سهیل فناالهی ، الهه حسن بارانی ، ساغر کاظمی
مساحت زمین : ۱۲۲۵ مترمربع
مساحت زیربنا : ۱۰۶۵۰ مترمربع
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲ – ۱۳۹۵
خدمات : طراحی معماری