مجموعه مسکونی مهرشهر کرج

خانه/طراحی شهری, مسکونی/مجموعه مسکونی مهرشهر کرج

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت : مهرشهر، البرز، ایران
کارفرما : پژوهشکده توسعه کالبدی
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : الهه حسن بارانی، شیوا حسینی، امیر غفاری، سعید فتحی، ساغر کاظمی
مساحت زمین : ۱۰۱۵۵۰۰ مترمربع
سال طراحی : ۱۳۹۰
خدمات : طراحی و مفهومی