مجموعه تجاری ورزشی باران

خانه/تجاری/مجموعه تجاری ورزشی باران

Project Description

موقعیت : رستم رود، مازندران، ایران
کارفرما : رضا زندوکیل
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکار طراحی : شیوا حسینی
سازه : رنه پیازک، احسان نصیری
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۱۰۰۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۱۵۰۰ مترمربع
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۱ – ۱۳۸۹
خدمات : طراحی و نظارت