مجتمع مسکونی بام سبز سعادت آباد

خانه/مسکونی/مجتمع مسکونی بام سبز سعادت آباد

Project Description

موقعیت : سعادت آباد ، تهران ، ایران
کارفرما : گروه بام سبز
معمار ارشد : مهدی گرامی
تیم طراحی : سهیل فناالهی ، آریا ذاکری ، بهادر کاشانی ، نعیم واحدی
سازه : کیارش زند
تأسیسات مکانیکی : رازمیک ظریفیان
مدیر گروه ارائه : سیاوش باقری
گروه ارائه : نعیم واحدی، سالار ملک نیا
مساحت زمین : ۱۱۴۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۶۱۸۰ مترمربع
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۵ – ۱۳۹۲
خدمات : طراحی مرحله اول و دوم