ساختمان مسکونی گیشا

خانه/مسکونی/ساختمان مسکونی گیشا

Project Description

موقعیت : گیشا، تهران، ایران
کارفرما : اسماعیل الهیاری و شرکاء
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکار طراحی : شیوا حسینی
سازه : رنه پیازک
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۳۰۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۱۴۰۰ مترمربع ( ۱ طبقه زیرزمین + ۵ طبقه )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۱ – ۱۳۸۸
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت
عکس : سیاوش باقری