ساختمان مسکونی کوشا

خانه/مسکونی/ساختمان مسکونی کوشا

Project Description

موقعیت : کوشا، تهران، ایران
کارفرما : علی تحقیقی
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکار طراحی : مصطفی رستمی فرد
سازه : احسان نصیری
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۳۲۵ مترمربع
مساحت زیربنا : ۱۴۰۰ مترمربع ( ۱ طبقه زیرزمین + ۵ طبقه )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۸ – ۱۳۸۶
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت
عکس : سیاوش باقری