ساختمان مسکونی ولنجک

خانه/مسکونی/ساختمان مسکونی ولنجک

Project Description

موقعیت : ولنجک، تهران، ایران
کارفرما : بخش خصوصی
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : سعید خیری، پویان کاشفی
سازه : شهرام شکرریز
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۵۵۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۲۰۰۰ مترمربع ( ۱ طبقه زیرزمین + ۶ طبقه )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۸ – ۱۳۸۶
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت
عکس : سیاوش باقری