ساختمان مسکونی صائب

خانه/مسکونی/ساختمان مسکونی صائب

Project Description

موقعیت : حافظ، تهران، ایران
کارفرما : احمد همتی
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکار طراحی : مصطفی رستمی فرد
سازه : فرزاد فریمان پور
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۳۰۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۱۴۰۰ مترمربع ( ۱ طبقه زیرزمین + ۶ طبقه )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۷ – ۱۳۸۵
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت