ساختمان مرکزی شرکت طراحی صنعتی ایران

خانه/اداری/ساختمان مرکزی شرکت طراحی صنعتی ایران

Project Description

موقعیت : فرمانیه، تهران، ایران
کارفرما : شرکت طراحی صنعتی ایران
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : شیوا حسینی، سعید خیری، مصطفی رستمی فرد، آرش شیخی
سازه : احسان نصیری
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۱۲۵۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۴۰۰۰ مترمربع ( ۳ طبقه زیرزمین + ۹ طبقه )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۰ – ۱۳۸۵
خدمات : طراحی و نظارت
عکس : سیاوش باقری