ساختمان تجاری اداری دولت

خانه/اداری/ساختمان تجاری اداری دولت

Project Description

موقعیت : خیابان دولت، تهران، ایران
کارفرما : مهدی پرهام
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : الهه حسن بارانی، شیوا حسینی، ساغر کاظمی
سازه : شرکت عمران سازه / کیارش زند
تأسیسات مکانیکی : رازمیک ظریفیان
مساحت زمین : ۴۹۳ مترمربع
مساحت زیربنا : ۳۵۶۰ مترمربع ( ۲ طبقه زیرزمین + ۷ طبقه )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۴ – ۱۳۹۲
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت