ساختمان اداری پزشکان کیان پارس

خانه/اداری/ساختمان اداری پزشکان کیان پارس

Project Description

موقعیت : اهواز، خوزستان، ایران
کارفرما : مسعود شریفی زاد
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : سمانه اسدی، الهه حسن بارانی
مساحت زمین : ۴۴۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۱۵۰۰ مترمربع ( ۱ طبقه زیرزمین + ۵ طبقه )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲ – ۱۳۹۰
خدمات : طراحی و نظارت