ساختمان اداری صدرا

خانه/اداری/ساختمان اداری صدرا

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت:  تهران ، ایران
کارفرماآقایان امیرحسینی و ابراهیمی
معمار ارشد: مهدی گرامی
همکاران طراحیساغر کاظمی ، سارا بخشی ، سالار ملکنیا
گروه تحقیق و ایده پردازی: سیاوش جرایدی، سمیرا اسکندری، روزبه محمودی
مساحت زمین: ۴۷۵ مترمربع
مساحت زیربنا: ۳۸۳۵ مترمربع
خدمات:  طراحی مراحل اول و دوم و مدیریت ساخت
سال طراحی : ۱۳۹۲