ساختمان اداری خردمند

خانه/اداری/ساختمان اداری خردمند

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت : خردمند، تهران، ایران
کارفرما : احمد همتی
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : فاطمه اصغری، شیوا حسینی
سازه : رنه پیازک
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۳۰۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۱۴۰۰ مترمربع ( ۱ طبقه زیرزمین + ۶ طبقه )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت
عکس : سیاوش باقری