ساختمان اداری تجاری گاندی

خانه/تجاری/ساختمان اداری تجاری گاندی

Project Description

موقعیت : گاندی ، تهران ، ایران
کارفرما : بخش خصوصی
معمار ارشد : مهدی گرامی
تیم طراحی : سیاوش جرایدی ، سمیرا اسکندری
مساحت زیربنا : ۷۸۰۰ مترمربع
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲
خدمات : طراحی مفهومی