ساختمان اداری بهارستان

خانه/اداری/ساختمان اداری بهارستان

Project Description

موقعیت : پاسداران، تهران، ایران
کارفرما : حسین دیلمی؛ نهمت الله دیلمی
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : سعید خیری، سعید فرمهین فراهانی، پویان کاشفی
سازه : احسان نصیری
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۶۶۶ مترمربع
مساحت زیربنا : ۳۲۵۰ مترمربع ( ۳ طبقه زیرزمین + ۵ طبقه )
سال طراحی : ۱۳۸۶
خدمات : طراحی