ساختمان اداری اشهری

خانه/اداری/ساختمان اداری اشهری

Project Description

موقعیت : حافظ، تهران، ایران
کارفرما : شرکت گلدیران، علی قصرحمیدی
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : شیوا حسینی، امیر غفاری
سازه : احسان نصیری
تأسیسات مکانیکی : رازمیک ظریفیان
تأسیسات الکتریکی : شرکت آزمایش و همکاران / امیر حسین آزمایش
مساحت زمین : ۳۹۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۱۶۰۰ مترمربع ( ۱ طبقه زیرزمین + ۵ طبقه )
سال طراحی و ساخت : ۱۳۹۲ – ۱۳۹۰
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت
عکس : سیاوش باقری