ساختمان اداری پاریزان صنعت

خانه/اداری/ساختمان اداری پاریزان صنعت

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت : آزادی، تهران، ایران
کارفرما : گروه پاریزان
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : سعید خیری، سعید فرمهین فراهانی، پویان کاشفی
سازه : رنه پیازک، احسان نصیری
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۷۵۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۴۰۰۰ مترمربع ( ۳ طبقه زیرزمین + ۶ طبقه )
سال طراحی : ۱۳۸۶
خدمات : طراحی