ساختمان اداری حافظ ( مسابقه )

خانه/اداری/ساختمان اداری حافظ ( مسابقه )

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت : جزیره کیش، ایران
کارفرما : شرکت SFMM و شرکت AGP
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : مصطفی رستمی فرد، سعید فتحی
سازه : فرید موسوی
تأسیسات مکانیکی : محمدرضا قدوسی زاده
مساحت زمین : ۱۹۴۸۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۸۰۰۰۰ مترمربع ( ۲ طبقه زیرزمین + ۱۶ طبقه )
سال طراحی : ۲۰۰۵
خدمات : طراحی اولیه و پیشرفته