دفتر مرکزی شرکت گلدیران ( بازسازی )

خانه/طراحی داخلی/دفتر مرکزی شرکت گلدیران ( بازسازی )

Project Description

موقعیت : بلوار آفریقا، تهران، ایران
کارفرما : شرکت گلدیران
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکاران طراحی : سعید خیری، سعید فرمهین فراهانی
سازه : رنه پیازک
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : ۱۰۰۰ مترمربع
مساحت زیربنا : ۳۵۰۰ مترمربع ( ۲ طبقه زیرزمین + ۵ طبقه )
سال طراحی : ۱۳۸۸ – ۱۳۸۷
خدمات : طراحی داخلی و مدیریت ساخت
عکس : علی دقیق، سیاوش باقری
جوایز : منتخب مجله معماری و ساختمان در جایزه معماری داخلی، ۱۳۹۰
منتخب هیئت داوران در جایزه طراحی داخلی، ۱۳۸۹
رتبه اول، جایزه طراحی نما ، محور بیان نوین معماری ایرانی، ۱۳۸۸