خانه اصطلک

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت:  اصطلک ، لواسان ، تهران ، ایران
کارفرما مهدی رمضان
معمار ارشد:  مهدی گرامی
همکاران طراحی: شیوا حسینی ، ساغر کاظمی و نعیم واحدی
مساحت زمین:  ۱۱۰۰ متر مربع
مساحت زیربنا: ۲۶۷۰ مترمربع
خدمات:  طراحی مراحل اول و دوم و طراحی داخلی
سال طراحی۱۳۹۴ -۱۳۹۶