باغ بام مجتمع مسکونی آلتون کورت

خانه/طراحی محوطه/باغ بام مجتمع مسکونی آلتون کورت

Project Description

موقعیت : نیاوران ، تهران ، ایران
کارفرما : بخش خصوصی
معمار ارشد : مهدی گرامی
تیم طراحی : شیوا حسینی
مساحت : ۱۱۰۰ مترمربع
سال طراحی : ۱۳۹۳ – ۱۳۹۲
خدمات : طراحی باغ بام