استخری برای یک مجموعه مسکونی

خانه/طراحی داخلی/استخری برای یک مجموعه مسکونی

Project Description

مشخصات پروژه
موقعیت : ولنجک، تهران، ایران
کارفرما : بخش خصوصی
معمار ارشد : مهدی گرامی
همکار طراحی : سعید رنه پیازک
مساحت زیربنا : ۲۵۰ مترمربع
سال طراحی و ساخت : ۱۳۸۹
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت
عکس : سیاوش باقری