کارگاه آموزشی معماری گروه معماری کلیاس کویر

خانه/کارگاه آموزشی معماری گروه معماری کلیاس کویر

مقدمه

انتقال تجربیات و آموزش عملی نسل جوان یکی از وظایف حرفه ای دفاتر معماری است ، دفاتر معماری اگر نتوانند نیروهای ارزشمندی تربیت کنند و اگر نتوانند تجربیات خود را به نسل بعدی منتقل نمایند فعالیت های معماری پویایی خود را از دست داده و همواره عدم پیوستگی در مسیر تعالی معماری را شاهد خواهیم بود . بنابراین به کارگیری نیروهای جوان و مستعد هر چند بدون تجربه از ضرورت های پیشرفت حرفه در دفاتر معماری است . امّا توجه به این نکته ضروری است که انتخاب نیروهای جوان برای همکاری در دفاتر معماری با دو چالش جدی مواجه است .

۱. دانش آموختگان معماری در ایران از حـداقل های نظری و عملی لازم برای آغاز به کار در رشته معماری برخوردار نیستند . ضمن آنکه اصول چگونه یادگیری را نمی دانند .
۲. شناسایی استعداد و میزان توان فرد برای پیشرفت شناخته شده نیست .

معرفی کارگاه آموزشی معماری کلیاس کویر

کارگاه کلیاس ، کارگاهی است مکمل که در آن فرایند شناسایی ، انتخاب و جذب دانش آموختگان معماری مستعد اگر چه بدون سابقه کار که به آسانی جذب حرفه معماری نمی شوند صورت می پذیرد .
در این فرایند ضمن آموزش نیروهای مستعد برای آمادگی ورود به حرفه معماری ، تعدادی از آنان توسط گروه معماری کلیاس کویر استخدام خواهند شد و همینطور بایگانی مناسبی از نیروهای ارزیابی شده توسط استادان کارگاه برای معرفی به سایر دفاتر معماری پدید خواهد آمد .
مجموعه کارگاه های معماری کلیاس ضمن کارایی مستقل هرکارگاه این شرایط را ایجاد می نماید که هر دانش آموخته معماری که دارای استعداد کافی باشد با گذراندن مجموعه این کارگاه های آموزشی ، امکان حضور و همکاری موثر با دفاتر معماری راپیدا کند.

با توجه به موارد فوق گروه معماری کلیاس کویر در نظر دارد تا از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی معماری مکمل ضمن جذب نیروهای مستعد و فراهم آوردن فهرست مناسبی از استعدادهای جوان برای همکاری های آتی نسبت به توسعه آموزش و تحقیق در فضای حرفه ای خود اقدام نماید .

روش برگزاری کارگاه های آموزشی معماری کلیاس کویر

هرکارگاه به طور کلی متشکل از ۳ مرحله است .
۱- آموزش تئوری :
در این مرحله ۲ یا ۳ استاد خبره و مسلط به طراحی و مبانی نظری معماری به آموزش می پردازند . شرکت کنندگان دراین مرحله برای حضور در آموزش عملی آماده می شوند . تغییر نگرش و چگونه یاد گرفتن از اساسی ترین اهداف دوره های تئوری است .

۲- آموزش عملی:
در گارگاه عملی ، با نگاه به آموزش های نظری ارائه شده شرکت کنندگان زیر نظر استادان کارگاه عملی فرایند شکل گیری و پردازش ایده و تبدیل ایده به معماری را تمرین می کنند .

۳- ارزیابی:
ارزیابی و شناسایی متقاضیان در تمامی مراحل صورت می پذیرد ولیکن ارائه پروژه نهایی و دفاع از آن یکی ازمراحل ارزیابی است که در جلسه نهایی مورد داوری استادان کارگاه قرار خواهد گرفت . ویژگیها و تواناییهای هر شرکت کننده مستقل از تواناییهای که وی ابراز می نماید در طی دوره بررسی و در فرم مشخصی ثبت می شود .

موضوعات کلی مجموعه کارگاه های آموزشی معماری

مجموعه کارگاه های آموزشی معماری کلیاس با چهار موضوع اصلی که چهار پایه تسلط طراحی معماری محسوب می شوند برگزار میگردد. این موضوعات عبارتند از:

خلق فضا اصلی ترین موضوع معماری است. در کارگاههای فضا ضمن آموزش نحوه خوانش معماری از طریق موضوع فضا، فرایند طراحی از مفهوم به سمت ایده و در نهایت خلق فضای معماری آموزش داده می شود.

اساسی ترین موضوع برای شکل گیری محصول معماری نحوه صحیح استفاده از مصالح و چگونگی به کارگیری و چیدمان آنها در کنار هم ، برای خلق فضا است. می توان گفت طراحی جزئیات و نوع نگرش به مصالح از اساسی ترین موضوعات بسیاری از معماران پیشرو است.
در هر یک از کارگاههای مصالح نحوه طراحی با مصالحی مشخص و تکنیکهای گوناگون به کار گیری آن مصالح دنبال خواهد شد.

امروزه بهره مندی از نرم افزارهای طراحی نه تنها اجتناب ناپذیر است بلکه ابزار بسیار مهم و یاری دهنده برای رسیدن به معماری با کارایی بالاست.
آنچه امروز مانع استفاده صحیح از نرم افزارها برای بسیاری از کاربران آنهاست ، عدم شناخت و نگرش صحیح به قابلیتهای یک نرم افزار و همینطور نا آشنایی با دانشهای ضمیمه آن است.
کارگاه های آموزش نرم افزار ضمن آموزش نرم افزارهای ویژه معماری ، استفاده صحیح از آن برای رسیدن به معماری با کارایی بالا را آموزش می دهد.

شرط شناخت و رسیدن به تشخیص در هر موضوعی تحقیق در آن موضوع است و علاوه بر آن توجه به این موضوع که تمامی موضوعات در گوشه ای از جهان به نحوی ، توسط فرد یا افرادی تا مرحله ای از دانش پیش رفته است و بنابراین لازم نیست همه موضوعات را در حالی از پایه شروع کردکه امکان ادامه تلاش دیگران و پیشبرد بهتر و سریعتر موضوع میسر است.در حال حاضر که روش تحقیق و چگونگی به روز رسانی اطلاعات از مشکلات اصلی معماران ایرانی است.
کارگاه های روش تحقیق ضمن پیشبرد یک موضوع تحقیقی، روش تحقیق را آموزش می دهد.

اهداف عملیاتی هر کارگاه آموزشی معماری

– جذب نیروی جوان و مستعد
– توسعه آموزش خارج از دانشگاهی
– توسعه ارتباطات

دسته بندی نیروهای مورد نیاز

۱. تربیت و جذب طراح خلاق وتازه فارغ التحصیل
۲. جذب محقق و افراد علاقمند به تئوری معماری
۳. نیروی مسلط به نرم افزارها

روش گزینش و ارزشیابی کارگاه های آموزشی معماری

• ابتدا بین ۲۰ – ۳۰ نفر از متقاضیان بر اساس بررسی مشخصات و پاسخگویی به پرسشنامه ها برای حضور در کارگاه انتخاب می شوند.
• در پایان دوره آموزش تئوری و عملی از طریق ارائه پروژه عملی ضمن تبادل و تکمیل اطلاعات خود، رقابتی برای انتخاب برگزیدگان صورت می پذیرد.
• پروژه های ارائه شده در نخستین مرحله مورد ارزیابی اساتید و مدرسان کارگاه قرار می گیرند
و ۸ تا ۱۰ نفر از بین آنها انتخاب می گردند.
• پروژه های برگزیده به مدت ۱۰ دقیقه توسط منتخبین ارائه می شود و پرسش و پاسخ انجام می پذیرد. در نهایت چهار پروژه برگزیده بر اساس ارزشهایی چون ایده پردازی ، چگونگی ارانه ، توان نظری ، توان پاسخگویی و دیگر ارزشهای مورد نظر هر یک از داوران انتخاب می شوند.
• در خاتمه کارگاه ضمن اهدا گواهی شرکت در کارگاه به تمامی شرکت کنندگان و تنظیم بایگانی توانمندیهای هریک به منظور معرفی به دیگر همکاران ، نفرات برگزیده مورد تقدیر ویژه قرار خواهند گرفت و ۲ نفر از آنان از طریق مصاحبه همکاری خود را با گروه معماری کلیاس کویر آغاز خواهند کرد.

کارگاه آموزشی معماری اول : معماری از ایده تا طراحی

کارگاه آموزشی معماری کلیاس کویر 1

کارگاه معماری اول با عنوان فضا ضمن پرداختن به موضوعات چون : خوانش معماری ایرانی ، تفکیک معماری از ساختمان ، چگونگی دسته بندی یافته ها از مطالعه نمونه ها و در نهایت چگونگی پرورش ایده ها در معماری می پردازد. در این کارگاه علاوه بر بررسی و مطالعه موضوعات تئوری ، داوطلبان منتخب با یک چالش طراحی روبرو می شوند وفرایند از ایده تا طراحی و ترسیم یک پروژه معماری را با کمک اساتید طراحی و ترسیم پیش می برند. در کارگاه عملی شرکت کنندگان از ماکت اتود ، ترسیم دستی و کامپیوتری بهره می گیرند و در نهایت با کمک دستیاران ارائه به طراحی صفحات ارائه خود می پردازند.
بنابراین لازم است شرکت کنندگان به حداقل یک نرم افزار ۲ و ۳ بعدی و یک نرم افزار ارائه مثل فتوشاپ مسلط باشند، در غیر اینصورت توانایی پیشبرد ایده های خود تا تولید یک پروژه معماری را نخواهند داشت. و البته که اتمام دوره کارشناسی از شرایط استخدام برگزیدگان کارگاه آموزشی معماری خواهد بود.

توانایی های پیش نیاز

– تسلط به اتوکد
– تسلط به یک نرم افزار۳ بعدی سازی جهت پرورش ایده ها (نظیر مکس یا راینو)
– اتمام دوره کارشناسی

مراحل ثبت نام

مرحله اول ؛
تکمیل فرم ثبت نام موجود در سایت توسط متقاضی ( مهلت ارسال حداکثر ۳۰ آذر ۱۳۹۳ )

مرحله دوم ؛
بررسی فرم ها و اعلام واجدین شرایط از طریق ارسال email در تاریخ ۱ دی ماه

مرحله سوم ؛
انجام ثبت نام قطعی توسط متقاضی از طریق تکمیل فرم ویژه و واریز وجه ثبت نام به مبلغ ۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال تا تاریخ ۵ دی ماه

کارگاه آموزشی معماری : آموزش نرم افزار Revit

کارگاه آموزشی معماری کلیاس کویر 2

پیشرفت تکنولوژی در زمینه ساخت و همینطور نرم افزارهای طراحی این امکان را برای معماران پدید آورده تا بتوانند ساختمان های پیچیده تری طراحی کنند. به موازات این امکان شرکت های تولید نرم افزار تلاش می کنند تا با هوشمند ساختن نرم افزارها ، خطاهای ترسیمی و تطبیقی را به حداقل رسانده و شرایط طراحی واجرا را چنان به هم نزدیک کنند که برهم منطبق شوند .
دفتر معماری کلیاس کویر همانند تمامی دفاتر معماری نیازمند رشد توانمندی همکاران خود در به کارگیری صحیح و بهینه نرم افزارهای معماری است و به همین دلیل دومین کارگاه معماری خود را به آموزش نرم افزارRevit اختصاص داده است . از آنجا که این موضوع نیاز مبرم تمامی همکاران مجموعه کلیاس است این دوره آموزش صرفاً به همکاران کلیاس اختصاص داده شده است و در دوره های بعدی امکان سایر معماران و دانشجویان علاقه مند فراهم خواهد شد .

توانایی های پیش نیاز

– تسلط به نقشه کشی
– تسلط به یک نرم افزار ترسیم

مراحل ثبت نام

ویژه همکاران دفتر گروه معماری کلیاس کویر

 

کارگاه آموزشی معماری سوم : فرآیند طراحی

کارگاه آموزشی معماری کلیاس کویر 3

سال‌هاست صاحب نظران حوزه طراحی به مسئله فرآیند طراحی در معماری پرداخته‌اند. فرآیندی که عده‌ای آن را الهام‌گون و فراتر از تعریف می‌دانند و به همین دلیل معتقدند فرآیند را بر نمی‌تابد وعده‌ای دیگر آن را نظامی پیوسته می‌دانند که با نظم و ممارست طی می‌شود و به محصول می‌انجامد. به هر کدام از این دو طیف معتقد باشیم باز عاملی مهم برای دانستن و فراگرفتن باقی است: چرا و چگونه باید طراحی کرد؟
در جلسات این کارگاه آموزشی به ماهیت طراحی و روش‌های خلاقانه ساختن می‌پردازیم. سعی می‌کنیم روش طراحی معماران موثق را بشناسیم، طریقه سامان بخشیدن به تخیلات و خلق کانسپت‌های کارآمد را بیاموزیم، با اهمیت میانجی‌های گوناگون و استفاده از آنها آشنا شویم و طرح‌ها را به درستی انسجام بخشیم. تمامی این فرآیند با به کار بستن آن در پروژه طراحی صورت می‌پذیرد و هر مرحله با برنامه‌ریزی و بازبینی‌های مکرر همراه است.
فرآیند طراحی را نه به مانند چهارچوبی خشک و بی انعطاف می‌بینیم که ذهن و خلاقیت معمار را محدود کند و نه آن چنان بی قاعده و نا معین که مجموعه‌ای از واژگان و احساسات بدون تعریف باشد. فرآیند را به درستی فرا می‌گیریم و سپس سعی می‌کنیم به ظرافت از آن بگریزیم. آن چنان که پیکاسو گفته است :
” قواعد را به صورتی حرفه‌ای بیاموزید ، پس از آن است که قادر خواهید بود هنرمندانه از آن عدول کنید “.

توانایی های پیش نیاز

– تسلط به اتوکد
– تسلط به یک نرم افزار۳ بعدی سازی جهت پرورش ایده ها (نظیر مکس یا راینو)
– فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته معماری

مراحل ثبت نام

مرحله اول ؛
تکمیل فرم ثبت نام موجود در سایت توسط متقاضی ( مهلت ارسال حداکثر ۳۰ آبان ۱۳۹۴ )

مرحله دوم ؛
بررسی فرم ها و اعلام واجدین شرایط از طریق ارسال email در تاریخ ۱۰ آذر ماه

مرحله سوم ؛
انجام ثبت نام قطعی توسط متقاضی از طریق تکمیل فرم ویژه و واریز وجه ثبت نام به مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۵ آذر ماه

کارگاه آموزشی معماری چهارم : طراحی با رویکرد ادراک

کارگاه آموزشی معماری کلیاس کویر 4

فرآیند طراحی در یک دفتر معماری چگونه دنبال می شود؟ چگونه معماری بر درک مخاطب از فضا اثر می گذارد؟ گروه های مختلف در یک دفتر معماری چگونه با یکدیگر همکاری می کنند؟ نقش معمار در تعیین رویکرد پروژه چیـست؟ در این کارگاه که به مدت ۱۶ ساعت انجام می گیرد، می کوشیم تا فرآیند طراحی را برای شما در یک دفتر حرفه ای معماری شرح دهیم. مسیر طراحی از گفتگو با کارفرما تا ایده پردازی و پرورش ایده و در نهایت رسیدن به محصول نهایی را درکنار هم تجربه می کنیم. در مراحل اولیه پس از معرفی کلی فرایند طراحی و مراحل آن به موضوع ادراک در معماری خواهیم پرداخت. ادراک را می توان فرایندی بنیادین برای تعامل با محیط پیرامون در نظر گرفت که در معماری و خلق فضا نیز نقش بسیار مهمی ایفا می کند. شناخت چگونگی درک مخاطب از فضای معماری و عوامل موثر بر ادراک او، معمار را در طراحی فضاهای خلاقانه تر یاری می کند.
برای فهم بهتر موضوع ادراک در معماری و اینکه چگونه می توانیم از قواعد و ابزارهای ادراک در طراحی فضا استفاده کنیم، یک پروژه عملی را در قالب کار گروهی و تحت نظارت دستیاران آموزش انجام خواهیم داد.
دستیاران آموزش : فریال پیشگر، فروغ قاسمی، نازنین مهرین

توانایی های پیش نیاز

تسلط به یکی از نرم افزارهای طراحی جهت پرورش ایده ها

مراحل ثبت نام

مرحله اول ؛
تکمیل فرم ثبت نام موجود در سایت توسط متقاضی ( مهلت ارسال حداکثر ۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ )
مرحله دوم ؛
بررسی فرم ها و اعلام واجدین شرایط از طریق ارسال ایمیل در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۵
مرحله سوم ؛
انجام ثبت نام قطعی توسط متقاضی از طریق تکمیل فرم ویژه و واریز وجه ثبت نام به مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۵