نخستین کارگاه معماری گروه معماری کلیاس کویر

خانه/اخبار/نخستین کارگاه معماری گروه معماری کلیاس کویر

نخستین کارگاه معماری ” کلیاس کویر ” با موضوع ” فضا ” طی ۵ روز در فاصله روزهای دهم تا نوزدهم دی ماه ۱۳۹۳ با حضور ۲۵ شرکت کننده برگزار شد . جلسات مقدماتی این کارگاه اختصاص به موضوعات حرفه مندی و شناخت معماری ایران و جهان با زمینه تجربه معاصر و نیز موضوع تفکر پارامتریک در طراحی معماری داشت .
پس از آن پروژه طراحی ” پاویون در پارک ملت ” موضوعی بود که شرکت کنندگان فرآیند طراحی از ایده تا طرح را زیر نظر مدرسان کارگاه دنبال نمودند . از آنجا که یکی از اهداف این کارگاه گزینش همکارانی جدید برای ” گروه معماری کلیاس کویر ” بود .

این همکاران عبارتند از خانم ها : سمیرا اسکندری و سعیده قریشی و آقایان احسان کاخانی و سالار ملک نیا .

نه پروژه برگزیده کارگاه عبارتند از : احسان کاخانی ، سعیده قرشی ، سمیرا اسکندری ، سالار ملک نیا ، مهسا سعدی نژاد ، ساغر کاظمی ، سهیل فناالهی ، آریا ذاکری ، مریم اشجعی