طراحی داخلی

خانه/طراحی داخلی

طراحی داخلی فضا موضوعی ست که تاثیر مستقیمی در کیفیت زندگی افراد جامعه دارد. تاثیری که محیط بر انسان می گذارد می تواند کلیه عواطف، احساسات، ارزش ها، توانمندی ها و تفکرات او را تحت تاثیر قرار دهد و درک انسان از محیط از طریق عناصر شکل دهنده فضا، ویژگی آنها و نحوه ترکیب و هم نشینی آنها کنار یکدیگر صورت می گیرد. می توان نتیجه گرفت طراحی فضای داخلی به عنوان فضایی که انسان مدت زمان بیشتری را در آن می گذراند بسیار حساس بوده و نیاز به پرداخت حرفه ای و اصولی دارد. خلق فضاهای با کیفیت برای زندگی به گونه ای که به آسایش و آرامش استفاده کنندگان از فضا منجر شود، یکی از معیارهای اصلی در گروه معماری کلیاس کویر است.
لازم به تذکر است که نباید کار طراحی داخلی فضا را با دکوراسیون داخلی فضا یکسان دانست. طراح داخلی با توجه به شرایط پروژه، نیاز کاربران آن فضای داخلی را با استفاده از ابزارها به گونه ای طراحی می کند که درک مخاطب از فضا با توجه به نوع فضا و امکاناتی که سایت پروژه در خود دارد به کیفیت لازم برسد. ابزارهای تولید فضای داخلی درست است که رنگ، نور، متریال،… می باشد، اما فضا سازی، دانش ترکیب و استفاده هدف مند از این ابزارها است. ویژگی کیفی هر کدام از عناصر، تاثیر روانی آن بر کاربران را مشخص می کند و دانش کافی در مورد ویژگی های فنی عناصر، هر دو عواملی ضروری برای تبدیل ایده ها به فضای کاربردی هستند.
توقعی که عموم از یک مکان دارند با توجه به کاربری آن، موقعیت قرارگیری، رویکرد مورد تمرکز و عواملی دیگر متفاوت خواهد بود. تجربه فضایی مهمترین عامل در حضور در یک فضاست. تجربه فضایی به دلیل آنکه بیش از تمام حواس دیگر با حس بینایی افراد صورت میگیرد، تاثیر مداومتری در ذهن افراد ساخته که به راحتی قابل فراموشی نیست نور، رنگ، بافت ابزارهایی هستند که اتمسفر فضا را میسازند و شناخت این ابزارها و به کارگیری مناسب آنها در طراحی داخلی جهت رسیدن به بهترین و بیشترین بهره وری از فضا امری است که نیاز به تحلیل شرایط هر پروژه با توجه به مخاطبان آن، محل قرارگیری و شرایط کارفرمای پروژه دارد.
در فضا سازی داخلی شرایط طبیعی بنا، نوع کاربری، ریز فضاها و شرایط اقلیمی که طرح با توجه به ملاحظات آن شکل گرفته است، همگی پتانسیل هایی برای خلق کیفیتی خاص در فضا محسوب می شوند. طراح داخلی در ایجاد و یا اصلاح فضاها، نقاط ضعف و قوت فضا را ارزیابی کرده و در مورد درکی که لازم است از فضا به مخاطب دهد تصمیم گیری می کند.
حوزه کار طراحی داخلی علاوه بر پروژه های نوسازی، پروژه های بازسازی را نیز در بر می گیرد. فضاهای موجودی که پاسخگوی انتظارات کاربران آن نیستند، می توانند با اصلاح فضاهای داخلی و طراحی مجدد برای آنها، باز زنده سازی شوند. نیاز به بازسازی یک بنا می تواند در شرایطی که فضا با اشکلات و معایب کالبدی و فضایی رو به رو است ایجاد شود و یا به منظور جلب نظر کاربران و ایجاد احساسات خاصی نسبت به آن فضا در مخاطبان آن صورت گیرد.
گروه معماری کلیاس کویر معتقد است معماری ترکیب فضای کالبدی و فضای ادراکی است و با توجه به نیروی اجرائی، دانش فنی و تخصص خود در شناخت ضوابط و استانداردهای مربوط، به طرح هایی که بر اساس مطالعات پایه مفصل و ایده پردازی های خلاقانه در پروسه طراحی شکل گرفته اند واقعیت می بخشد.

طراحی داخلی گروه معماری کلیاس کویر
پروژه های گروه معماری کلیاس کویر